Blog

Інформація щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості:

а) інформація про колекторські компанії, що діють у інтересах фінансової компанії при врегулюванні простроченої заборгованості: 

Кредитор має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості за кредитним договором.  

На даний час фінансова компанія не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

б) інформація про перелік контактних даних фінансової компанії, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії: 

В разі залучення колекторської компанії, спожива має право звернутись щодо діяльності такої залученої колекторської компанії до фінансової компанії за поштовою адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 із відповідною скаргою, яку фінансова компанія зобов’язана розглянути та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства.

в) порядок повідомлення фінансової компанії  про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник: 

Споживач повідомляє фінансову компанію про те, що його інтереси представляє уповноважений представник у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”).

г) порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю: 

Фінансова компанія має право без додаткової згоди Позичальника ознайомлювати з умовами договору третіх осіб, які відповідно до укладених з Кредитором договорів надають поручительство, майнове поручительство та (або) гарантію, як забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором, а також до яких переходить право вимоги до Позичальника за Договором на підставі договору про відступлення права вимоги або факторингу, чи яким передається у заставу право вимоги до Позичальника за Договором на підставі договору застави.

Фінансова компанія має право здійснювати відступлення права вимоги до Позичальника на користь третіх осіб, та передавати у заставу свої майнові права за цим договором.

Copyright 2018-2021