Blog

Скарги споживача фінансових послуг в позасудовому порядку розглядаються:

Скарги споживача фінансових послуг в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому Законом України “Про звернення громадян” – Директором ТОВ «ФК «КАРРОН».

Скарга (звернення) може бути усної чи письмовою.

Усна скарга (звернення) викладається споживачами фінансових послуг на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку та записується посадовою особою, що прийняла дзвінок.

Письмова скарга (звернення) надсилається поштою за місцезнаходженням фінансової компанії або передається споживачем (представником споживача) особисто. Письмова скарга (звернення) також може бути надіслана з використанням мережі Інтернет на електронну пошту

У скарзі (зверненні) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Скарга (звернення),  оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Розгляд скарг (звернень) відбувається безоплатно.

Скарги (звернення) розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Відповідь за результатами розгляду скарги (звернення) в обов’язковому порядку надається за підписом голови правління або особи, яка виконує його обов’язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі (зверненні), доводиться до відома заявника в письмовій формі з посиланням на законодавство України і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Copyright 2018-2021