Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обовʼязків

Попередження про можливі наслідки для споживача

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обовʼязків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит:

– порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

– фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову надання споживчого кредиту;

– для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

– фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

– можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

– можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

-ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит  може здійснюється  зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, а саме підвищенням процентної ставки от 5% і більше та збільшення розміру застави;

за порушення строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування ним Кредитор має право стягнути з Позичальника пеню за кожний день прострочення, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня;

– за прострочення грошового зобов’язання Кредитор має право стягнути суму боргу  (суму кредиту та прострочених процентів) з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три процента річних від простроченої суми.

Copyright 2018-2021