Home

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРРОН»
пропонує Вам скористатися наступними фінансовими послугами на наступних умовах:

1) НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
ЗА ТЕРМІНОМ ПОГАШЕННЯ ПРОЦЕНТ ЗА КОРИСТУВАННЯ % РІЧНИХ У ГРН.
до 3-ох місяців включно від 5 %*
від 3-ох до 12-ти місяців включно від 6 %*
більше 12-ти місяців від 8 %*

Термін та проценти за користування фінансовими активами можуть змінюватися в залежності від суми та строку користування фінансовою послугою.

* - % залежить від групи ризику клієнта та наявності забезпечення зобов'язань

2) фінансовий лізинг – фінансовий лізинг на авто іноземного виробництва у гривні*.

  • Плаваюча відсоткова ставка: 18,99% (розраховується на основі ставки UIRD 3M*).
  • Аванс від 15% до 70%.
  • Термін фінансування: від 12 до 60 місяців.
  • Адміністративна комісія: 1,5% від вартості авто.
  • Ставка переглядається щоквартально у випадку, якщо UIRD зміниться більше, ніж на 1 процентний пункт.

* UIRD 3M (Ukrainian Index of Retail Deposits Rates) -трьохмісячна ставка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб.

3) факторинг

  • фінансування під відступлення права грошової вимоги – ціна за домовленністю сторін.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої для певного виду кредиту, та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту.

Copyright 2018-2021